КОИ СМЕ НИЕ

Ние поддържаме вътрешен и международен транспорт от най-висок клас, като покрива всички изисквания в бранша за доставка на товари, групажни пратки и куриерски услуги.
Ние ще осигурим ващето спокойствие като доставим пратката ви навсякъде в Европа на време.
За ваша сигурност и спокойствие разполагаме с карго застраховки покриващи всички рискове при сухопътен транспорт.

Minibus on the Road